Kansainvälistymisessä yrittäjän tahtotilalla on vaikutusta tulokseen

Kansainvälistymisessä yrittäjän tahtotilalla on vaikutusta tulokseen

Pienet ja keskisuuret yritykset harjoittavat vientiä aikaisempaa enemmän ja yrityksille kansainvälistyminen on tulevaisuudessa entistä luontevampaa markkinoiden muuttuessa yhä globaalimmiksi. Kansainvälistyminen on keino hakea kasvua yritystoimintaan ja kysyntää tuotteille ja palveluille. Hyvä suunnittelu ja valmistelu sekä aktiivinen verkostoituminen auttavat yritystä menestymään kansainvälisillä markkinoilla.

- Ulkomaisille markkinoille lähdettäessä perustietämys ja aikaisemmat kokemukset ovat avainasemassa. Markkinoita tulee olla selvitetty ja tuotetta testattu asiakaspinnassa, Kymdata Oy:n Jari Pynnönen (kuvassa) puhui toukokuussa järjestetyssä Kansainvälistymisiltapäivässä. Kymdata on kotkalainen ohjelmistotalo, joka toimii useilla markkinoilla ja yrityksellä on erityisesti toimintaa Ruotsissa. Pynnönen muistutti, että kansainvälistymisen ja viennin edellytys on tuotteen elinkaari ja jatkuva kehittäminen. Kansainvälisiin markkinoihin ja omaan toimintaan on panostettava jatkuvasti.

- Yritykseltä itseltään on löydyttävä tahtoa ja intoa lähteä tekemään vientiä. Kukaan muu ei tee sitä yrityksen puolesta. Viisaampien osaamista kannattaa hyödyntää aina kuin vain mahdollista ja muilta tulee pyytää apua kun se on tarpeen, Pynnönen vinkkasi muille kansainvälistymistä suunnitteleville yrittäjille.

- Kaikilla yrittäjillä on hyvät mahdollisuudet kansainvälistyä. Tärkein tekijä on yrittäjän oma tahto ja rohkeus. Yrittäjän kannattaa analysoida oma tahtotila ja lähteä sitten rohkeasti menemään ulkomaille. Kansainvälistymisessä auttaa myös verkostoituminen sekä kotimaassa että kohdemaassa. Paikallinen tietämys etenkin kohdemaassa on kullanarvoista, hän totesi.

Kymen Yrittäjät, Kouvola Innovation Oy ja Kymenlaakson kauppakamari järjestivät Kouvolassa toukokuussa Team Finland -kansainvälistymisiltapäivän, johon osallistui yrittäjiä ja yritysten edustajia kuulemaan asiantuntijoilta ja yrittäjiltä vinkkejä kansainvälistymiseen ja vientiin. Tilaisuus oli osa Team Finland -verkoston Tiimi tavattavissa -kiertuetta.  

Tilaisuuteen osallistunut PanuBuilding Oy:n yrittäjä Panu Hämeenniemi Miehikkälästä oli tyytyväinen saamiinsa vinkkeihin.
- Erityisesti yrittäjien kertomukset omista kokemuksistaan olivat hyödyllisiä ja opettavaisia. Niistä sai käsityksen siitä, mitä kaikkea kansainvälistyminen vaatii ja mihin kaikkeen tulee yrityksen varautua ulkomailla. Minusta kymenlaaksolaisilla yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kansainvälistymiseen. Itselläkin on visioita aina mielessä ja siksi tulin tähän tilaisuuteen, Hämeenniemi sanoi.

 

Kuvia Kansainvälistymisiltapäivästä.

Suomen Yrittäjien tietopaketti kansainvälistymisestä täällä.

Teksti ja kuvat: Heli Pykälistö

 

- Tärkein tekijä on yrittäjän oma tahto ja rohkeus