Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vieraili Kymenlaaksossa

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vieraili Kymenlaaksossa

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vieraili Kymenlaaksossa ja Kouvolassa torstaina 18.5.2017. Vierailu alkoi Kymen Yrittäjien ja kouvolalaisten yrittäjäyhdistysten eturyhmän, Kouvolan kaupungin ja Kouvola Innovation Oy:n edustajien tapaamisella. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. Kouvolan ja Kymenlaakson rakennemuutoksesta ja sen vaikutuksesta alueen yrityksiin ja elinvoimaisuuteen. Esiin nousseita asioita olivat myös Kouvolan kehitysnäkymät ja vetovoimaisuus. Yrittäjät sekä kaupungin ja kinnon edustajat esittelivät Pentikäiselle alueen hankkeita kuten Rahtijuna Kiinaan -hanketta ja Kouvolan asuntomessuja.

Kouvolan Upseerikerholla medialle pidetyssä lounastilaisuudessa Mikael Pentikäinen puhui työelämän reformeista ja tarvittavista uudistuksista, jotta Suomen talous saadaan kasvuun ja työllisyys nousuun.

- Jos massatyöttömyys ei taitu, Suomen julkinen talous ei kestä kansakunnan ikääntymistä, tulevia talouskriisejä eikä välttämättömiä puolustusmenoja, Pentikäinen sanoi.

- PItää keventää yleissitovuutta, antaa mahdollisuus työpaikoille sopia toisin kuin työehtosopimuksiin on kirjattu, lisätä henkilöstön roolia yritysten päätöksenteossa, lopettaa järjestäytymättömien yritysten ja työntekijöiden syrjintä, helpottaa työllistämistä keventämällä henkilöperusteista irtisanomista sekä uusia laajasti työelämän sääntelyä ja perhevapaajärjestelmää, hän totesi.

Päivän ohjelmaan sisältyivät yritysvierailut Kaslink Foods Oy:lle ja Lumon Oy:lle, jotka ovat molemmat saaneet valtakunnallisen yrittäjäpalkinnon; Kaslink vuonna 2014 ja Lumon 2001.

Kaslink Foods Oy:llä yrittäjä, johtaja Matti Kukkonen esitteli yrityksen toimintaa ja historiaa. Kaslink on tehnyt merkittäviä investointeja viime vuosina ja tulee hakemaan vahvasti kasvua viennistä lähivuosina. Tutustumiskäynnillä esiin nousivat Kaslinkin tuotekehitys ja tuotevalikoima sekä viime vuosien aikana tehty sukupolvenvaihdos.

Lumon Oy:llä hallituksen puheenjohtaja Tapani Kinnunen kertoi yrityksen viennistä ulkomaille sekä laajentumisesta lähialueen tyhjentyneisiin liiketiloihin. Hän korosti yrityksen oman myyntityön ja tuotannon merkitystä menestymisessä.

- Lumon ja Kaslink ovat erinomaisia yrittäjätarinoita ja molemmat kertovat kymenlaaksolaisen yrittäjyyden vahvuudesta, Pentikäinen kiitteli yrityksiä.

 

Kuvia Mikael Pentikäisen vierailusta

Teksti ja kuvat: Heli Pykälistö