Hankintalain muutosten tavoitteena parantaa pienten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin

Hankintalain muutosten tavoitteena parantaa pienten yritysten osallistumista julkisiin hankintoihin

Uusi hankintalaki tuli voimaan viime vuonna. Laissa määriteltiin uudet kansallisten hankintojen kynnysarvot. Tavaroiden ja palveluiden hankintojen kynnysarvo nousi 30 000 eurosta 60 000 euroon ja sosiaali- ja terveyspalvelujen hankintojen kynnysarvo nousi 100 000 eurosta 400 000 euroon. Rakennusurakoiden kansallinen kynnysarvo säilyi nykyisessä 150 000 eurossa ja käyttöoikeussopimusten uusi kynnysarvo on 500 000 euroa. Laissa tuli muutoksia myös hankintojen kilpailuttamiseen, jossa tulee noudattaa yleisiä oikeusperiaatteita kuten avoimuutta, tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua sekä suhteellisuutta. Muun muassa hankintojen ilmoittamisesta, tarjouspyynnöstä, tarjousten vertailusta sekä tarjousten valinnasta kirjattiin yleisiä sääntöjä lakiin. Uudistuksen myötä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet päästä mukaan julkisiin hankintoihin.

Hankintaneuvontaa yrittäjille
Suomen Yrittäjät tarjoaa hankintaneuvontaa yrittäjille, jotta yritykset pystyisivät osallistumaan paremmin kilpailutuksiin. Kymenlaaksossa neuvontaa antavat hankinta-asiamiehet Fiksut Hankinnat -hankkeen alla. Hankkeen tavoitteena on tukea pienten ja keskisuurten yritysten mukaanpääsyä julkisiin hankintoihin sekä kehittää vuoropuhelua hankintayksiköiden ja tarjoajien välillä. Hankinta-asiamiehet jakavat tietoa julkisista hankinnoista sekä toimivat yritysten tukena hankintaprosessissa. Vuoden 2017 keväällä alkanut hanke jatkuu 28.2.2019 asti.

Alueen yritykset ovat hyödyntäneet hankintaneuvontaa mm. tarjousten tekemiseen ja hankintalain sisällön tulkintaan. Myös tehtyjen kilpailutusten lainmukaisuus on puhututtanut. Kouvolan seudulla neuvontaa on hyödynnetty mm. tarjouspyyntöjen tulkintaan, tarjousten tekemiseen sekä digitaalisten työvälineiden käyttöön. Etelä-Kymenlaaksossa neuvonnasta on haettu tukea tarjousten tekemiseen ja erityisesti niiden asiasisällön tarkistamiseen ja sparraamiseen.
- Ryhmittymänä tarjoamisen etuihin on herätty ja sen toteuttaminen herättää paljon kysymyksiä, kertoo hankinta-asiamies
Ilmo Larvi Cursor Oy:stä. Ryhmittymällä tarkoitetaan yritysten yhteistyötä hankintasopimuksen saamiseksi. Tällaisia ryhmittymiä voidaan käyttää esimerkiksi mittavissa eri alojen ammattitaitoa tai resursseja edellyttävissä hankinnoissa. Ryhmittymänä tarjoaminen mahdollistaa myös pienten yritysten yhteisen pääsyn laajempiin hankintoihin.

Työ paikallisten yritysten julkisiin hankintoihin osallistumisen parantamiseksi jatkuu. Kaupungit ovat tarttuneet asiaan laatimalla hankintaohjeita ja tuomalla hankintakalenterit kaikkien näkyville verkkoon. Muun muassa Kotkan kaupunki on julkaissut tämän vuoden alussa hankintakalenterin sekä laatinut oppaan yrityksille julkisista hankinnoista. Kouvolassa panostetaan tänä vuonna yrittäjien kouluttamiseen.
- Yrittäjille suunnatut hankintakoulutukset alkavat toukokuussa Kouvolassa, kertoo Kouvolan Innovation Oy:n hankinta-asiamies Marita Melkko.

Hankintoja ja hankintaneuvontaa tuodaan alueella esiin myös hankintapäivissä ja -seminaareissa. Kouvolan hankintaseminaari pidettiin 13.2.2018 Sokos Hotel Vaakunassa, jossa oli puhumassa mm. Suomen Yrittäjien hankinta-asiamies Satu Grekin. Vastaavasti Cursor Oy järjestää Hankintapäivän yrityksille 18.4.2018 Datariinassa Kotkassa.

- Uudistuksen myötä pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on paremmat mahdollisuudet päästä mukaan julkisiin hankintoihin

Teksti: Heli Pykälistö
Kuva: pixabay