Puheenjohtajalta; Elinikäisen oppimisen ekosysteemi

Puheenjohtajalta; Elinikäisen oppimisen ekosysteemi

Suomalaisilla työmarkkinoilla on viime aikoina noussut esille merkittävä huoli. Yritysten tulevaisuuden näkymiä varjostaa puute osaavista työntekijöistä, mikä on noussut suurimmaksi esteeksi yritysten kasvulle. Haaste on tiedostettu myös Kymenlaaksossa ja asiaa ratkotaan yhteistyössä kaupunkien ja kuntien, kehitysyhtiöiden, oppilaitosten sekä yritysten kanssa.

Alhaisen osaamisen työpaikat vähenevät edelleen ja työllistymiseen tarvitaan riittävää osaamista. Peruskoulupohjaisen koulutuksen omaavien työikäisten työllistymisaste on vain 43 %. Avoimia työpaikkoja on, mutta työnhakijoiden osaaminen ja työelämän tarpeet eivät kohtaa. ”Aikuisten pisa-tutkimuksen” mukaan n. 600 000 suomalaisella ei ole riittävää lukutaitoa ja n. miljoonalla ei ole riittäviä digitaitoja. Tällä hetkellä n. 17 % kustakin ikäluokasta jää ilman toisen asteen tutkintoa, mikä on erittäin huolestuttavaa ja saattaa johtaa syrjäytymiseen.

Asiaan on valtakunnan tasolla tartuttu vahvasti. Lähivuosien tavoitteena on, että jokainen peruskoulunsa päättävä suorittaa vähintään toisen asteen tutkinnon, ja että vuoteen 2030 mennessä vähintään 50 % suorittaa korkea-asteen tutkinnon. Myös aikuisikäisille luodaan mahdollisuuksia oman osaamisen täydentämiseen monilla eri tavoilla.

Ammatti- ja korkeakoulut tarjoavat jo nyt lukuisia mahdollisuuksia opiskeluun. Hakuajat ovat joustavia ja tarjonta monipuolistuu koko ajan. Työssäoppiminen lisääntyy ja monimuotoistuu, jolloin merkittävän osan tutkinnosta voi suorittaa työn ohessa. Tässä toimintamallissa yrityksillä on todella tärkeä rooli.

Työmarkkinoilla on käynnissä muutos ja uudistumisen tarve on suuri. Taas ja edelleen. Suurin osa meistä mieltää muutoksen vahvasti nykyajan digi-ilmiöksi. Sitä se ei kuitenkaan pelkästään ole. Kuinka moni suomalainen tekee samanlaista työtä, kuin esim. 100 vuotta sitten tehtiin? Automatisaatio, robotisaatio ja tekoäly ovat muuttaneet työmarkkinoita. Silti talous ja työpaikkojen määrä on kasvanut, työtehtävät vain ovat muuttuneet ja muuttuvat edelleen.

Muuttuva työelämä haastaa myös yrittäjiä oppimaan lisää. Itsensä monipuolinen kehittäminen on aina hyvä sijoitus. Uudet opit pitävät yrittäjät ajassa kiinni, avaavat uusia mahdollisuuksia ja antavat arvokkaita eväitä niin työelämään kuin vaikka yrittäjäyhdistyksessä toimimiseenkin.

- Elinikäinen oppiminen on tätä päivää

Marika Kirjavainen
Kymen Yrittäjien puheenjohtaja