Tiehankkeet työllistävät alueen yrityksiä

Tiehankkeet työllistävät alueen yrityksiä

Yrittäjä Jarmo Toikan (kuvassa oikealla) puheessa on uudenlaista innostusta. Jarmo Toikka Ky:n kiviainestuotanto ja myynti tekee tasaisen kovaa tulosta. Kommandiittiyhtiön rinnalle vuonna 1999 perustettu JT-Ympäristörakentaminen Oy kehittää uutta toimintaa Teppo Jokimiehen (kuvassa vasemmalla) johdolla.

Yrityksissä työnjako on selkeä. Jarmo Toikka Ky:n toimintaa on kiviainesten tuotanto, myynti ja kuljetus. Tällä hetkellä liikevaihto tulee kommandiittiyhtiön puolelta. Työntekijöitä on 14.
JT-Ympäristörakentaminen Oy kehittää materiaalien uudelleenkäyttö- ja loppusijoitusratkaisuja.
Jarmo Toikka ja Teppo Jokimies uskovat, että erilaisten maamassojen hyödyntäminen on tulevaisuutta ja kasvavaa bisnestä. Tavoitteena on kasvattaa yrityksen liikevaihto lähivuosina miljoonaluokkaan.
- Maankaatopaikat ovat pian historiaa. Erilaisille massoille tarvitaan kierrätystoimintaa.
Valtiovalta kehottaa kierrättämään, mutta samanaikaisesti säädökset rajaavat toimintaa.
Miehet antavat kiitosta yhteistyöstä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle ja aluehallintoviranomaisille.
- Meillä on yhteistäkin intressiä löytää hyötykäyttöä esimerkiksi betoni- ja asfalttimurskeelle. Kiertotalouden huomioiminen maankäytön suunnittelussa ja laitteiden kehittäminen voisi olla ratkaisu esimerkiksi asfalttirouheen tehokkaampaan hyödyntämiseen.
Kiitosta saavat myös yksityisasiakkaat, teollisuus ja yhteistyökumppanit.  
- Viime vuosina ovat lisääntyneet erityisesti yritysasiakkaat. Seudulla toimivia yrityksiä hyödynnetään puolin ja toisin.
 
Jarmo Toikka Ky on ollut mukana isoissa Kymenlaakson tiehankkeissa
- Urakat menevät isoille toimijoille, jotka käyttävät paikallisia aliurakoitsijoita. Miljoonan euron urakka on meille ihanteellinen ratkaisu, koska tavoitteena on tuottaa hyvää palvelua eikä kiinnittää toimintaa liikaa yhteen hankkeeseen, Toikka sanoo.
Valtatie 15:n Keltakankaan risteystyömaalla Toikka on mukana materiaalitoimittajana. Myös E18:n ja VT7:n rakentamisessa on ollut alihankkijoina paikallisia yrityksiä.
- Tälläkin hetkellä meillä on Vaalimaalla yksi murskauslaitos.
Jarmo Toikka seuraa mielenkiinnolla Kymenlaakson tulevia väylähankkeita, joista valtatie 15 on alueellinen kärkihanke.
- Tiellä on meille merkitystä kahdella tavalla. Tykkimäeltä Leikariin kunnostettava tieosuus on iso työmaa. Toisaalta hanke kiinnostaa myös omien yritysten kannalta tieliittymän osalta. Nykyinen liittymä Huovilantielle ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla raskaalla kalustolla. Liittymän kautta kulkee parhaimmillaan 200 autoa päivässä.

Keväällä on valmistunut uusi toimistorakennus.
- Toimistorakennuksen valmistelu alkoi syksyllä ja rakentaminen käynnistyi tammikuussa. Maaliskuun alussa muutettiin uusiin tiloihin, kertovat Jarmo Toikka ja Teppo Jokimies.

 

- Uusi autovaaka parantaa noutoasiakaspalveluja, kertovat Jarmo Toikka ja Teppo Jokimies.

Teksti ja kuva: Stiina Kokkonen