Toisen asteen koulutusuudistus tuo uusia mahdollisuuksia yrittäjille

Toisen asteen koulutusuudistus tuo uusia mahdollisuuksia yrittäjille

Ammatillisen koulutuksen reformi astui voimaan 1.1.2018. Suomen Yrittäjät palkkasi kaksi ammatillisen koulutuksen asiantuntijaa opetus- ja kulttuuriministeriön tukemana helmikuun alusta alkaen viemään tietoutta amisuudistuksen mahdollisuudesta yrittäjille ja yrityksiin.

Ammatillisessa koulutuksessa uudistuivat osaamisen ja ammattitaidon hankkimistavat. Reformi toi periaatteessa ainakin monipuolisuutta. Tutkintojen rakenteita uudistettiin ja uudistetaan ja niiden määrä väheni 360:sta 160:een. Koulutussopimus on entistä työharjoittelua joustavampi ja oppisopimuksia voi solmia lyhyemmillekin jaksoille kuin koko tutkintoon.
Suomen Yrittäjissä Merja Paloniemi hoitaa Pohjois-Suomea Oulusta käsin ja Terhi Haapaniemi (kuvassa) toimii Etelä-Suomessa. Molempia asiantuntijoita voi kutsua paikallisyhdistysten kokouksiin ja myös muihin tilaisuuksiin keskustelemaan koulutuksen uudistuksesta.

Ammattiopistot valmistautuneet uudistukseen
Molemmissa Kymenlaakson ammattiopistoissa on valmistauduttu reformiin jo viime vuodesta alkaen. Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto (Ekami) ja Kouvolan seudun ammattiopisto (KSAO) ottivat uudistuneet rakenteet käyttöön heti 1. tammikuuta 2018.
Ekamin rehtori Sami Tikkanen kertoo heidän valmistautuneen reformiin uudistamalla toimintaprosesseja ja valmentamalla opetushenkilöstöä.
- Reformin yhteydessä olemme vahvasti uudistaneet organisaatiota ja tämä on liukumassa päätepisteeseen. Uusi organisaatio otetaan käyttöön 1.8.2018, rehtori Timo Olli selventää KSAO:n tilannetta. Paljon on kyse myös asennemuutoksesta.

Yritykset ymmällään uudistuksesta
Molemmilla Kymenlaakson oppilaitoksilla on ollut yhteistyötä ja info-tilaisuuksia yritysten kanssa, mutta muutos on niin valtava, että tuntuu kuin viesti ei olisi tavoittanut juuri ketään. Etenkin pk-yrityksissä ollaan epätietoisia.
- Uudistuksen myötä aikuisten ja nuorten raja-aidat kaadettiin, toteaa Terhi Haapaniemi. Koulutuksen järjestäjien pitää mahdollistaa jatkuva haku koulutukseen.
Haapaniemi korostaa yrityksissä olevaa valtavaa epätietoisuutta, kun uudistuksen yhteydessä on puhuttu oppimisen siirtymisestä yrityksiin. Hän huomauttaa, ettei yrityksiin sysätä ketään oppimaan, ellei yritys itse halua.
Timo Olli uskoo yhteistyön tuottavan tulosta.
- Toivon, että tämä nähdään kaikkien osalta hyvänä mallina. Alakohtaisesti nyt olisi mahdollisuus kasvattaa työelämässä järjestettävää koulutusta. Kaikilla aloilla se ei ole järkevää, mutta joissain voidaan mennä pidemmällekin.
Hän muistuttaa, ettei vastuuta koulutuksesta olla siirtämässä työelämälle.
- Toivon, että syntyy win-win-win-periaate, missä kaikki osapuolet hyötyvät eli yritys, opiskelija ja oppilaitos.

Sopimisen kautta työelämään
Opiskelijat tulevat yrityksiin koulutus- tai oppisopimuksen kautta. Näitä opettajien on markkinoitava työelämään. Tietenkin nuoret voivat myös itse ottaa yhteyttä etsien koulutussopimuspaikkoja eli entisiä työharjoittelupaikkoja.
- Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä myös yritysten henkilöstön koulutus ja osaamisen kehittämismahdollisuudet paranevat, Sami Tikkanen painottaa yrittäjien mahdollisuuksia. Lisäksi kesätyö on mahdollista oppisopimuksella, jolloin opinnot ja kesätyö saadaan kytkettyä yhteen entistä paremmin - kannattaa siis olla ekamilaisiin yhteydessä.
Suuri mahdollisuus on myös nuorilla, jotka haluavat jäädä haja-asutusalueilla kotiseudulleen. Koulutussopimus on valtava mahdollisuus joustavien ehtojen takia.

Yrityksille tarjolla valmennusta
Yrityksissä työpaikkaohjaus, sen resursoiminen ja osaaminen mietityttävät. Työpaikalla tapahtuvaan ohjaamiseen on saatavilla ohjausta. Terhi Haapaniemi nostaa esiin Parasta osaamista -hankkeen.
- Siinä selvennetään, miten opiskelijoita tulee ohjata työpaikoilla ja miten opettajat osaavat ohjata työpaikoilla.
Haapaniemi tuo esiin myös ohjaan.fi -sivuston, josta löytyvät kaikki työpaikalla tapahtuvaan ohjaamiseen liittyvät ohjeistukset, videot yms. kaikki saman sateenvarjosivuston alla.
- Työpaikalla tapahtuvalla koulutuksella on pitkät perinteet, eivätkä muutokset ole tässä uudistuksessa merkittäviä, Tikkanen huomauttaa. Työpaikalla tapahtuva koulutus suunnitellaan aina yksilöllisesti opiskelijan ja yrityksen tarpeet huomioiden.

Avoimena kohti uudistumista
Haapaniemi, Tikkanen ja Olli painottavat, että eteenpäin päästään, kun ollaan avoimin mielin. Opiskelijoita voi ottaa rohkeasti oppimaan, koska jokainen tapaus sovitaan yksilökohtaisesti sisällön ja keston suhteen.
Elinkeinoelämän Keskusliitolla, Suomen Yrittäjillä ja Kauppakamarilla on tulossa infoiskuja ympäri Suomea ja myös oppilaitokset järjestävät tilaisuuksia sekä tulevat yrityksiin puhumaan koulutus- ja oppisopimuksesta. Paikallisyhdistykset voivat järjestää omia tilaisuuksia, joihin kutsua asiantuntijoita.
- Tämä on luonnollisesti osa sitä ajattelutavan muutosprosessia, joka vie vuosia, tunnustaa Haapaniemi.
- Ajattelen, että oltaisiin mahdollisimman avarakatseisia. Tämä on haaste kaikille ja vahvasti sellainen asia, jota ei voi oppilaitos tehdä yksin vaan yhteistyössä yritysten kanssa, Olli toteaa.

Pyhtään Yrittäjät järjestävät yhdessä Pyhtään kunnan kanssa keskustelutilaisuuden ammatillisen koulutuksen uudistamisesta 4.4.2018. Lisätietoa tilaisuudesta täällä.

- Työpaikalla tapahtuva koulutus suunnitellaan aina yksilöllisesti opiskelijan ja yrityksen tarpeet huomioiden

Teksti ja kuva: Hannu Lehtinen

Korjattu juttua: KSAO ja Ekami ovat molemmat ottaneet toisen asteen koulutusreformin uudistuneet rakenteet käyttöön heti 1.1.2018. KSAO:ssa on tehty lisäksi organisaatiouudistus, joka otetaan käyttöön 1.8.2018.