Yhteistyökumppanilta: Turvallisuuden kehittäminen on kannattava investointi

Yhteistyökumppanilta: Turvallisuuden kehittäminen on kannattava investointi

Turvallisuustyötä on olennaista tehdä ennakoiden ja suunnitelmallisesti. Turvallinen yritys -mobiilipalvelu auttaa parantamaan yritysten työturvallisuutta.

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastojen mukaan lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvattiin vuonna 2016 yhteensä 101 000 palkansaajille sattunutta työtapaturmaa. Yhden tapaturman keskimääräinen korvauskulu on noin 3 000 euroa ja vuosittaiset työvahingoista yritystoiminnalle aiheutuvat kokonaiskustannukset arviolta 1,5–3 miljardia euroa.

Fennian Kaakkoisen alueen aluejohtaja Jouni Ukkonen muistuttaa, että työturvallisuustyötä on tärkeää tehdä ennakoiden, suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti.

– Kun yrityksen työturvallisuuskartoitus on kunnossa, tapahtuu yrityksessä myös vähemmän henkilövahinkoja.

Ukkonen huomauttaa, että vaaratekijöiden selvittäminen ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet eivät ole yritykselle vapaaehtoisia, sillä velvoite selvittää työn vaaratekijöitä perustuu työturvallisuuslakiin.

Fennian ja Safetumin mobiilipalvelu parantaa työturvallisuutta

Työntekijöille on lain mukaan mahdollistettava ilmoittaminen työturvallisuuspuutteista. Fennian asiakkaille tarkoitettu Turvallinen Yritys -mobiilipalvelu helpottaa turvallisuushavaintojen ilmoittamista ja havaittuihin vahinko- ja vaaratilanteisiin voidaan reagoida reaaliajassa.

– Yleisin ongelma työturvallisuuden ja vaarojen kartoituksessa on, että sen tekeminen koetaan hankalaksi, jolloin selvitys saattaa jäädä puolitiehen, Ukkonen sanoo.

Safetumin ja Fennian kehittämä mobiilipalvelu sisältää myös lakisääteisen vaarojen tunnistamisen ja riskien arvioinnin työkalun, jonka avulla yritykset voivat hallita työpaikan turvallisuutta. Työkalu ohjeistaa vaarojen tunnistamisessa sekä torjuntatoimenpiteiden suunnittelussa.

– Palvelu on kehitetty mahdollisimman yksinkertaiseksi ja selkeäksi, jotta sen avulla sekä työnantajan että työntekijöiden on helppo seurata yrityksen työturvallisuuskartoitusta, Ukkonen sanoo.

Fennia
Yrittäjien yhteistyökumppani