Yhteistyökumppanilta: Viennin riskeiltä kannattaa suojautua

Yhteistyökumppanilta: Viennin riskeiltä kannattaa suojautua

Suomalaiset pk-yritykset ovat laiskoja suojaamaan vientisaataviaan myydessään tavaroita ja palveluja ulkomaille kovalla riskillä. Helmikuussa julkaistun pk-yritysbarometrin mukaan kaksi kolmasosaa vientiyrityksistä luottaa asiakkaan maksukykyyn ja -haluun niin paljon, etteivät ne suojaa myyntisaataviaan.

Säästösyistä saatavia ei kannata jättää vakuuttamatta. Takuumaksut ovat aika pieniä, jos verrataan siihen, miten isoja tappioita yritykselle voi tulla ilman saatavien vakuuttamista. Mitä suurempi kauppa ja mahdollinen tappio on, sitä tärkeämpää saatavien suojaaminen olisi. Yksi suuri luottotappio voi pahimmillaan vaarantaa aloittavan yrityksen tulevaisuuden.

Joskus vakuuttaminen koetaan tarpeettomana, koska asiakkaan maksuhistoria on ollut hyvä tai ostaja on iso yhtiö. Varovaisimmat viejät toimittavat tavaraa vain ennakkomaksulla, mutta tällä maksutavalla kauppakoot ja myyntivolyymi kokonaisuudessaan tulevat nopeasti vastaan.

Varmaa maksajaa ei kuitenkaan ole olemassakaan. Lisäksi on hyvä pitää mielessä se, että maksukyky ja -halu ovat kaksi eri asiaa. Tyypillinen ostajan esittämä syy maksuhaluttomuudelle on ostajan omien saatavien viipyminen loppuasiakkaalta.

Myös poliittiset riskit voi kattaa

Vaikka ulkomainen asiakas olisi tuttu ja luotettava, voivat vientimaan poliittiset tai taloudelliset muutokset aiheuttaa ongelmia maksujen kotiuttamiseen.

Poliittiset riskit voivat realisoitua kaupallisena riskinä myös devalvoitumisen kautta. Näin on käynyt esimerkiksi Venäjällä, kun öljyn hinnan laskusta aiheutunut ruplan syöksykierre aiheutti kovia kolauksia Venäjällä toimiville suomalaisyhtiöille ja niiden asiakkaille.

Poliittiset riskit liittyvät myös maan valuuttapulasta johtuviin luottovaluutan siirron rajoituksiin, velkojen vakauttamiseen ja sotaan tai kapinaan. Finnveran takuilla viejä saa turvaa niin kaupallisia kuin poliittisia riskejä vastaan.

Luottovakuutuksen tarpeellisuutta harkitessaan viejän kannattaa muistaa, että sen pitää muilla katteilla tienata se, minkä yritys voi potentiaalisesti yhdessä luottotappiossa hävitä.

Markku Olli, rahoituspäällikkö

Finnvera
Yrittäjien yhteistyökumppani