Yrittäjyyskasvatukseen kannattaa panostaa

Yrittäjyyskasvatukseen kannattaa panostaa

Nuoret ovat entistä kiinnostuneempia yrittäjyydestä uravaihtoehtona ja mahdollisuudesta työllistää itse itsensä. Suomen Yrittäjien vuonna 2015 toteuttaman tutkimuksen mukaan 21 prosenttia korkeakouluopiskelijoista pitää yrittäjäksi ryhtymistä todennäköisenä tai erittäin todennäköisenä uravaihtoehtona. Syitä tälle on varmasti monia. Yksi erilaisissa kyselyissä ja selvityksissä esiin noussut asia on työn mielekkyyden korostuminen tärkeimpänä tekijänä työviihtyvyydessä. Suomen Yrittäjien tutkimuksen mukaan 66 prosenttia työssä käyvistä opiskelijoista pitää työn mielekkyyttä työn kannalta tärkeimpänä asiana. Nuoret haluavat tehdä työtä, josta pitävät ja jonka kokevat mielenkiintoiseksi ja kiinnostavaksi.

Nuorten yrittäjähenkisyyteen ja -kiinnostukseen vaikuttaa myös aktiivinen yrittäjyyskasvatus. Yrittäjyyskasvatuksella pyritään kehittämään nuorten yrittäjävalmiuksia, yrittäjämäistä asennetta sekä työelämä- ja taloustaitoja. Kymenlaaksossa yrittäjyyskasvatusta koordinoivat Yes-keskukset Kotka-Haminan seudulla ja Kouvolassa. Maakunnassa nuorille järjestetään mm. NY 24h-leirejä, jotka ovat vuorokauden mittaisia leirejä yritystoiminnan harjoitteluun. Leirien tavoitteena on parantaa nuorten yrittäjäasennetta ja aktiivista vastuun ottoa sekä valmiuksia toimia työelämässä.

Elokuussa Kymenlaaksossa järjestettiin lukioiden yhteinen NY 24h-leiri teemalla metsä. Leirin aikana nuoret ratkoivat alan yrityksiltä saatuja haastetehtäviä. Myös Ekamin opiskelijoille järjestettiin NY 24h-leiri elokuussa, jossa he pääsivät kehittelemään omia liikeideoita NY Vuosi yrittäjänä -ohjelman harjoitusyrityksiä varten. NY Vuosi yrittäjänä -ohjelmassa nuoret perustavat oikealla rahalla pyöritettävän yrityksen lukuvuoden ajaksi ja harjoittelevat näin taloudenhallintaa ja työelämän taitoja.

Myös Suomen Yrittäjät panostaa yrittäjyyskasvatukseen mm. Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria -hankkeella. Kolme vuotta kestävä hanke toteutetaan lääkintöneuvos Sakari Alhopuron miljoonalahjoituksella. Hankkeessa yrittäjyyttä tuodaan tutummaksi opettajille ja tavoitteena on lisätä positiivisia asenteita yrittäjyyttä kohtaan nuorten parissa tehtävässä kasvatustyössä. Hanketta on hyödynnetty myös Kymenlaaksossa niin Ekamissa, KSAO:ssa kuin Xamkissakin.

Tulevaisuudessa entistä suurempi osa työpaikoista syntyy mikroyrityksiin eli alle 10 henkeä työllistäviin yrityksiin ja perinteisten tuhansia henkilöitä työllistävien isojen yritysten rooli pienenee. Entistä useampi työllistyy yrittäjyyden kautta. Yrittäjyyskasvatukseen kannattaa siis panostaa, sillä yrittäjähenkisiä nuoria tarvitaan viemään Suomea eteenpäin.

Lisätietoa Osaavia opettajia - yrittäviä nuoria -hankkeesta täältä.

Teksti: Heli Pykälistö